در ابتدا تیغ اره نواری از یک نوع فلز ساخته می شد.

که عمر مفید کمی  نسبت به تیغ اره نواری امروزه داشتند. با انجام آزمایشات وپیشرفت  تکنو  لوژی با ترکیب فلزات برای افزایش عمرو بازدهی بهینه تیغ اره استفاده شد .  تیغ اره نواری از نظر جنس به دوبخش  تک فلزی و دو فلزی تقسیم می شوند. به دلیل اینکه تیغ اره به راحتی بتواند دور فلکه ها بصورت دوار چرخش داشته باشد جنس مناسب بدنه تیغ اره ، فلزی است که ضمن سختی ،خاصیت فنری و انعطاف پذیری داشته باشد

* تیغه اره تک فلزی : جنس دندانه و بدنه یکسان است که برای برش غیر فلز و سختی پایین مناسب است. مانند چوب ، گوشت ،کاغذ و مقوا. و نیز تیغ اره تک فلزی گروه بندی خود را  دارد که با ترکیب استیل و کروم مانع  از زنگ زدن تیغ اره می شود.

*تیغ اره دو فلزی:  کاربرد در موارد برش فولاد و انواع فلز با انواع سختی ، که بسته به آن  سختی و نوع دندانه تعیین می گردد.در این نوع تیغ اره جنس بدنه از فولاد نرم  فنری و منعطف و جنس دندانه از فولاد تندبر اچ اس اس به همدیگر جوش داده میشود.

جهت انتخاب تیغ اره نیاز به اطلاعات زیر نیاز است:

1-طول تیغ اره 2-عرض تیغ اره 3-دندانه تیغ اره

انتخاب دندانه به نوع  ، اندازه و تعداد جنس مورد برش بستگی دارد.