یکی دیگر از موارد مهم در فرایند برش با تیغ اره نواری استفاده از مایع خنک کننده ، روان کننده یا به اصطلاح آب صابون می باشد. که این مایع به کاهش دما ، تمیز کردن دندانه ها از براده ها و کاهش اصطکاک کمک می نماید . همواره باید از تمیز بودن مایع خنک کننده و کافی بودن آن مطمئن شد . درصورتی که استفاده از آب صابون به شیوه درست انجام نشود منجر به افزایش دما ، چسبیدن براده ها به قطعه کار و تیغ اره نواری میگردد که منجر به آسیب رسیدن به تیغ اره نواری و قطعه مورد برش و نهایتاً دستگاه اره نواری می گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تیغ اره نواری در کانال کسمک عضو شوید.