اجزاء تیغ اره نواری بی  متال شامل دو بخش بدنه و دندانه می باشد که بوسیله جوش مخصوص به یکدیگر  متصل میشوند و دندانه آماده تیزکاری می گردد.که در تصویر مشاهده می نمائید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تیغ اره نواری در کانال کسمک عضو شوید.